Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Normativa aplicable

Les actuacions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en matèria de protecció de dades de caràcter personal s’apliquen en base al Reglament General de Protecció de Dades ( RGPD ) 2016/679/UE, de 27 d’abril.

Drets

Les persones interessades poden exercir els següents drets en relació a les seves dades personals:
  • Sol·licitar l’accés a les seves dades
  • Sol·licitar la seva rectificació
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Oposar-se a la seva utilització
  • Realitzar la portabilitat de les seves dades
  • Revocar consentiments

Aquests drets s’hauran d’exercir davant l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pels canals i mitjans establerts

També es podran exercir els drets davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/ )

Mecanismes d’exercici de drets

Les persones jurídiques i col·lectius obligats per la llei 39/2015 hauran de fer les peticions per canals telemàtics, utilitzant el tràmit d’instància genèrica que trobaran a la seu electrònica (cal certificat digital )

La resta, també pot fer les peticions per correu postal, amb els documents degudament signats, i presencialment, a les oficines d’atenció ciutadana, en el seu horari d’obertura al públic

Delegat de protecció de dades (DPD):

Les dades de contacte del DPD de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols són:

 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
  Nom i Cognoms: Sr. Josep Matas Balaguer
  Adreça electrònica: dpd@guixols.cat
  Adreça Postal: Plaça Mercat 6-9 17220 – Sant Feliu de Guíxols ( Girona )
  Telèfon: 972 32 70 00

Entre les funcions d’aquest delegat estan les d’atendre en primera instància les peticions dels interessats en relació a les dades de caràcter personal i als tractaments que en realitza l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Registre de tractaments

Trobarà tota la informació sobre els tractaments que l’Ajuntament realitza sobre les dades personals gestionades, amb les seves finalitats, legitimacions, processos i cessions al Registre de Tractaments

Dades de contacte d’interessats

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per l’exercici de les seves funcions competencials pròpies o delegades, podrà utilitzar les dades de contacte dels interessats disponibles en tots els seus sistemes d’informació, dades procedents d’altres administracions i dades procedents de fonts públiques, sense perjudici que els interessats puguin exercir els drets de limitació o supressió corresponents

3r Premi Administració Oberta 2017 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC